Nasi prawnicy są zobowiązani do pomocy klientom rozwiązywać spory w miejscu pracy. Jeśli mówisz po polsku, możesz poprosić o polskojęzycznego pracownika aby pomóc.
Niezapłacone Nadgodziny i Płace: Masz prawo do zapłaty za nadgodziny, jeśli pracujesz więcej niż 40 godzin tygodniowo. Płaca minimalna w stanie Illinois jest obecnie $8.25 za godzinę dla tych osób, które ukończyły 18 lat i starszych. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą miec wyplaty niszej nisz $7.75 za godzinę pracy. City of Chicago ma wyższy minimalny limit płacy. Nawet jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych bez odpowiedniej dokumentacji prawnej, prawo chroni cię i zapewnia że nie jesteś wykorzystywany jako pracownik.
Uraz w Pracy: Jeżeli miałes wypadek w pracy, jesteś uprawniony do odszkodowania pracowniczego. Jeśli zostałeś zwolniony lub dyskryminowany za złożenie tych roszczeń, może ci przysługiwać prawo do dochodzenia swoich racji.
Molestowanie/Dyskryminacja/Odwet: Nasi prawnicy pomagają w przypadkach molestowania sexualnego oraz w innych bezprawnych działańach. W stanie Illinois, często jest nielegalne dyskryminowmanie ze zględu na rasę, religię, płeć, orientację seksualną, wiek lub niepełnosprawność. Ponadto, pracodawca nie może wypowiedzieć, zdegradować, odmówić zatrudnienie, odmówić promowania na wskutek jednej z powyszych cech.
Wypowiedzenie bezprawne: Pozew o pracę może nastąpić, gdy umowa z pracownikiem zostanie rozwiązana z naruszeniem zasad umowy o pracę lub w odwecie za korzystanie ze swoich praw. Pozew może również wystąpić, gdy pracownik jest zwolniony, a ze względu na chronionym charakterystyki, takie jak rasa, wyznanie, płeć, wiek lub niepełnosprawność.
Odwet: Pracownicy którzy sa narażeni na odwet lub za demaskowanie oszust wobedl rządu lub wykroczeń popełnionych przez pracodawcuw może wnieść roszczenia prawne. Nasi prawnicy pomogą dochodzeniu roszczeń informatora w rejonie Chicago
Spór o Błędną Klasyfikację: Wielu pracodawców klasyfikudfje pracowników niepoprawnie jako niezależnych wykonawców, aby uniknąć płacenia podatków. Jest to niesprawiedliwe i niezgodne z prawem, zwłaszcza jeśli pracodawca nie płaci za nadgodziny, wynagrodzenie pracowników, oraz ubezpieczenia od bezrobocia, etc. Prawo chroni pracowników, którzy są błędnie sklasyfikowani jako niezależni wykonawcy. Istnieją przepisy, który chroni cię, nawet jeżeli pracujesz nielegalnie w Stanach Zjednoczonych.

The post Adwokat appeared first on Fish Law -Illinois Employment Attorneys.